Služby
Služby

Ostatní služby pro veřejnou správu

Veřejná správa v posledních letech prochází razantními změnami. Stále více jsou v organizacích veřejné správy uplatňovány moderní techniky manažerského řízení, vnitřní kontroly a vyhodnocování kvality. Cílovým stavem se stává maximální orientace na klienta, jeho potřeb a požadavků na rozsah, kvalitu a včasnost poskytovaných služeb.

 

Vedení organizací veřejné správy si tento nevyhnutelný trend uvědomuje. Zároveň se ale při implementaci nových způsobů řízení potýká s mnoha problémy, které mohou způsobit nedosažení plánovaného cílového stavu a nedostatečné zvýšení efektivity výkonu veřejné správy. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme připraveni pomoci všem typům subjektů veřejné správy.

 

Poskytované služby zahrnují mimo jiné:

  • Strategii reforem a modernizaci veřejné správy
  • Procesní, organizační a personální optimalizaci a zvyšování výkonnosti
  • Programování a veřejné rozpočty
  • Řízení a kontrolu veřejných výdajů
  • Přípravu a implementaci projektů spolufinancovaných z fondů EU
  • Monitoring, reporting a evaluaci projektů
  • Komplexní služby související se zákonem o zadávání veřejných zakázek

Novinky

redStrip