Služby
Služby

Integrovaný systém řízení

(Integrated Management System - IMS) dle PAS 99
Vzrůstající množství firemních procesů a systémů managementu sebou přináší problémy vytváření paralelních struktur řízení, zvyšování množství dokumentace a vytváření dalších, mnohdy rozdílně pojatých pravidel pro zaměstnance.

V současné, dynamicky se rozvíjející době, je pro každou organizaci nezbytné řídit a provozovat zavedené systémy managementu na společném základě tak, aby bylo možné efektivně vynakládat zdroje a využívat jednotné procesní postupy.

Vytvoření společného základu pro provozované systémy managementu tak, aby bylo možné prosadit a provozovat jednotný systém řízení všech procesů organizace, umožňuje specifikace PAS 99. Implementace dalších systémů managementu do takto integrovaného systému je podstatně jednodušší a přináší celkovou úsporu zdrojů.

test Proces integrace systémů managementu

Doporučení PAS 99 pro integrovaný systém řízení umožňují provozovat zejména:
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 22000
 • ISO/IEC 20000
Uvedený seznam standardů není definitivní a je možné jej doplňovat.
test
Postup integrace sytémů


Základem integrace je sjednocení základních procesů s důrazem na:
 • Procesní přístup - model PDCA
 • Formát cílů, rozsahu a politiky
 • Způsob monitorování a měření
 • Řízení dokumentace a záznamů
 • Jednotné řízení rizik
 • Zajišťování zdrojů
 • Způsob organizace školení
 • Způsob měření efektivity
 • Jednotné zajištění kontinuity činností
 • Postupy interního auditu
 • Příjímání nápravných a preventivních opatření
 • Postupy přezkoumání systémů managementu
 • Postupy zlepšování
Klíčové přínosy integrace nebo implementace jednotlivých systémů managamentu na společném základě jsou následující:
 • Snížení nákladů
 • Snížení časové náročnosti pro management
 • Snížení duplikace a byrokracie
 • Méně konfliktů mezi systémy
 • Zaměření na strategii organizace
 • Zlepšení morálky a motivace zaměstnanců
 • Optimalizace interních a externích auditů
 • Zlepšená komunikace uvnitř i vně organizace
Výsledkem je vybudovaný a provozovaný integrovaný systém managementu (IMS) založený na společných prvcích jednotlivých systémů managementu.

Odborníci BDO Vám pomohou provést integraci nebo společnou implementaci Vašich systémů managementu na společném základě s důrazem na systémy managementu bezpečnosti informací a systém managementu IT služeb.

Novinky

redStrip