O nás
O nás

HISTORIE


Příběh BDO začíná v roce 1963. Účetní firmy z Velké Británie, Nizozemí, Německa, Spojených států amerických a Kanady viděly příležitost ve svém spojení, a tedy rozšíření svého portfólia znalostí a vzájemném upevnění pozice. Výsledek tohoto spojení vyústil ve vznik skupiny Binder Seidman International Group, která až do roku 1973 spolupracovala jako síť společností. V roce 1973 skupina přijala společný název jméno Binder Dijker Otte & Co.. Celosvětová struktura se zformovala v roce 1988. Aby se zajistil jeden ze základních cílů sítě - zachování převahy silných stránek poboček na místních trzích - skupina odsouhlasila zkratku BDO, která je umístěna před názvem místní firmy každého člena sítě. Ve stejnou dobu vzniklo logo a korporátní identita, které společně podporují soudržnost celé sítě.

Od té doby skupina BDO prošla transformací a dnes se na ni pohlíží jako na pátou největší společnost s více než 620 pobočkami ve více než 110 zemích světa. Společná pracovní síla více než 31 500 lidí neustále prosazuje a rozšiřuje hodnoty a cíle, které společnost BDO na začátku spolupráce formulovalo jako svou vizi.

BDO je známá svým vztahem k zákazníkovi a dostupnosti partnerů. Dále je pro BDO typická rozsáhlá znalost místního prostředí kombinovaná s celosvětovým globálním rozhledem. BDO je známá také svými partnery a zaměstnanci, kteří jsou ve svém přístupu a poradenství klientům nároční, postupují prakticky a dodržují etické zásady.

Celá organizace rok od roku neustále roste a v době měnící se ekonomické situace a podmínek na trhu tato mezinárodní síť jak pro samotnou BDO, tak pro její klienty přináší prospěch.

Členské společnosti BDO uplatňují přístup best practice v metodologii a mezinárodní spolupráci a toto jim spolu s rozsáhlou znalostí a porozuměním prostředí na místní úrovni umožňuje zachovávat jak dobré jméno BDO, tak transparentnost BDO na trhu.

Novinky

redStrip