BDO ve světě
BDO ve světě

BDO ve světě

 

BDO je pátou největší poradenskou sítí na světě, která v současné době čítá 1328 kanceláří ve 110 zemích světa. Sdílení osvědčených postupů na všech odborných pracovištích po celém světě nám umožňuje poskytování služeb té nejvyšší kvality.

Síť BDO byla založena v roce 1963, kdy se firmy z Velké Británie, Nizozemí, Německa, USA a Kanady spojily s jedním společným cílem – sdílet a rozšiřovat své znalosti a poskytovat tak svým klientům jen tu nejkvalitnější podporu. Až do roku 1973 tato síť vystupovala pod jménem Binder Seidman International Group, kdy se přejmenovala na Binder Dijker Otte & Co: BDO.

Zakládající členové stále pokračovali v rozšiřování mezinárodní spolupráce, a když v roce 1988 formalizovali organizační strukturu sítě, všechny členské firmy si ke svému jménu připojily zkratku BDO a zároveň bylo zavedeno jednotné logo.

Znalosti místních trhů jednotlivých členských firem v kombinaci s mezinárodní kooperací brzy prokázaly sílu globální značky BDO. Celá síť se nadále transformovala a v roce 2009 změnila název na prostou zkratku BDO.

Poskytování služeb v rámci mezinárodní BDO sítě nezávislých členských firem (BDO network) je kordinováno firmou Brussels Worldwide Services BVBA  Ltd., která je registrována v Belgii, se statutárním sídlem v Bruselu.

Každá z těchto firem – BDO International Limited (subjekt, který řídí BDO network), Brussels Worldwide Services BVBA  a členské firmy – je samostatná právní entita a žádná z nich nenese odpovědnost za činnost nebo opominutí  jakékoli jiné výše uvedené právní entity.

Aktuálně (2015) BDO network zahrnuje 110 členských firem, působících ve 151 zemích světa. Pro BDO network pracuje téměř 60.000 zaměstnanců a personálu. Meziroční nárůst personálu činil 5,14%.

BDO poskytuje vysoce kvalitní poradenství a služby a jejím cílem je především pomoci svým klientům v orientaci a stabilizaci podnikání v neustále se měnících tržních a hospodářských podmínkách. Jsme si vědomi, že jedině touto cestou bude umožněno dosáhnout pro BDO vyššího podílu na trhu a zajistit tak vnímání naší značky jako celosvětově uznávané jednotné globální sítě.

Finanční výsledky (skupiny) BDO 2014

Příjmy za poskytované služby členských firem v BDO network činily za hospodářský rok, končící 30.9.2014, 7,02 mld. USD, respektive 5,17 mld EUR, což znamená meziroční zvýšení příjmů o 8,81%

Strategické fúze a organický růst dovedly BDO k tomu, že překročilo práh tržeb ve výši 7 miliard USD.

  •  Během  12 měsíců se uskutečnilo 28 fúzí
 Růst BDO je možné v rozhodující míře připsat těmto faktorům:
  • Rozsahu a šíři probíhajícího BDO programu  fúzí, který byl navržen tak, aby síť podporovala  konsolidaci středních vrstev; úspěšná byla orientace na re-emerging US economy; v severoamerickém regionu  tržby zvýšily o 11% proti průměrnému meziročnímu zvýšení příjmů BDO + 8,81%.
  • Orientace na emerging markets, nejvýrazněji v Číně, která se začíná měnit na service-led economy; s nárůstem příjmů o 16% zaujalo BDO China  čtvrté místo co do velikosti a předstihlo zde například Ernst and Young, nebo KPMG.
  •  Stále dochází k expanzi BDO. Do skupiny BDO vstoupily nové firmy na Fidži, ostrově Reunion, v Bangladeši, v Papuyi nové Guineji a řada firem rozšířila svá teritoria:  o Laos (z Malysie), Afganistan (z Pakistanu) a Maledivy (ze Srí Lanky).
www.bdointernational.com

Novinky

redStrip